Uvoz iz Kine
[email protected]

pon-pet 09h-17h(Kinesko vreme)
Tel/WeChat +86-15208965341

pon-pet 09h-17h(Srednjeevropsko vreme)
Tel/Viber +381-642280245

Inspekcija i kontrola kvaliteta proizvoda u Kini


Radimo čitav niz inspekcija da bismo dobili maksimalni kvalitet proizvoda i smanjili eventualno neopravdano visoke cene proizvoda.

Provera pakovanja pre slanja

Kontrola pakovanja pre slanja

 Inspekcije i kontrole mogu biti:

1. Inspekcija pre proizvodnje

Ova inspekcija se vrši pre nego što započne proizvodnja i proverava se da li su materijali, komponente, boje, ambalaža i specifikacije tačne.

Ovo je važna inspekcija kako bi se osiguralo da je sve tačno pre nego što se krene u realizaciju, da se prepoznaju eventualne greške koje nije moguće otkloniti nakon što je proizvodnja započela.

Naši inspektori proveravaju svaku komponentu za tražene specifikacije i evidentiraće sve predmete za koje smatraju da nisu zadovoljavajući.

Inspekcija obuhvata sledeće:

 • Komponente i boje proizvoda
 • Specifikacije i dimenzije
 • Brendiranje i označavanje
 • Pakovanje i oznake

Ova inspekcija se vrši prema AQL standardima.


 

2. Inspekcija tokom proizvodnje

Ova inspekcija se vrši nakon što je započeta proizvodnja i radi provere postupka proizvodnje kao i testiranja proizvoda.

Naši inspektori će nasumično proveriti uzorke proizvoda za testiranje i obezbediti da se poštuje ispravan proizvodni proces i standardi kvaliteta.

Inspekcija će takođe uključivati pregled proizvodne linije kako bi se osiguralo da se ispravne metode koriste u svakoj fazi a takođe uključuju i konačni izgled ambalaže.

Inspekcija obuhvata sledeće:

 • Pregled gotovog proizvoda
 • Test načina funkcionisanja
 • Označavanje i brendiranje
 • Pakovanje i kartonske oznake

Ova inspekcija se vrši prema AQL standardima.


 

3. Inspekcija pre slanja

Ova inspekcija se vrši kada je sva proizvodnja gotova i najmanje 80% je upakovano da se proveri kvalitet, ukupna količina proizvoda, ambalaža, pakovanje u kartonu, oznake za otpremu i dokumentacija.

Ova inspekcija je od vitalnog značaja kako bi se osiguralo da je sve tačno pre nego što se izvrši konačno plaćanje i izvrši slanje.

Naši inspektori nasumično biraju proizvode iz svake kartonske kutije i u potpunosti testiraju proizvod, kao i osiguravaju da su ispunjene sve specifikacije tačne.

Inspekcija obuhvata sledeće:

 • Pregled gotovog proizvoda
 • Kartonsko pakovanje i pojedinačno pakovanje
 • Kartoni i kartonske oznake
 • Potvrde, sertifikati i dokumenta

Ova inspekcija se vrši prema AQL standardima.

Provera proizvoda u Kini

Inspekcija i provera proizvoda pre slanja


 

4. Inspekcija utovara kontejnera

Ova inspekcija obuhvata sigurnosne i ispravne procedure utovara, količinu kutija, kao i liste za pakovanje i komercijalne fakture.

Ova inspekcija osmišljena je tako da osigura da će roba, kada stigne na odredište, biti ispravno složena i upakovana.

Naši inspektori će osigurati čist i suv kontejner pre bilo kakvog utovara. Oni će osigurati da svi kartoni i kutije budu pravilno i sigurno zalepljeni i da se poštuje tačan redosled punjenja.

Ova inspekcija obuhvata pripremu i utovar kontejnera uključujući:

 • Pripremu kontejnera
 • Kartonske oznake i bezbednost pri utovaru
 • Punjenje i redosled utovara kutija
 • Provera finalnih dokumenata

Ova inspekcija takođe proverava količinu pošiljke kako bi se osiguralo da se koristi kontejner pravilne veličine i da se pošiljka može složiti u potpunosti i bez deformiteta kutija ili ambalaže.


 

5. Testiranje i ispitivanje proizvoda, sertifikati

Testiranje proizvoda je od vitalnog značaja za osiguravanje da proizvod zadovoljava tražene zahteve i direktive.

Mi odabiremo i organizujemo uzorke koji se testiraju iz stvarne proizvodne serije kako bismo osigurali da proizvod koji se testira odgovara Vašem nalogu.

Ispitivanja se rade na Vaš zahtev i mogu da uključuju sledeće testove:

 • CE testiranje i sertifikacija
 • RoHS testiranje i sertifikacija
 • FDA testiranje i sertifikat
 • Izveštaji WEEE i MSDS

Kupac može zatražiti sva standardna ispitivanja ili sertifikate koji nisu navedeni u gore navedenim listama.


 

6. Laboratorijsko ispitivanje

Laboratorijsko ispitivanje se vrši na zahtev kupca i može da obuhvati sve potrebne testove.

Koristimo akreditovane i ovlašćene laboratorije za obavljanje i potvrđivanje potrebnih testova.


Detaljnije o kontroli i proveri proizvoda pročitajte na našem blogu u tekstu Kontrola kvaliteta proizvoda u Kini

Testiranje rada mašine pre slanja iz Kine

Ostale usluge


TAGOVI