Uvoz iz Kine
[email protected]

pon-pet 09h-17h(Kinesko vreme)
Tel/WeChat +86-15208965341

pon-pet 09h-17h(Srednjeevropsko vreme)
Tel/Viber +381-642280245

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje za robu koja se uvozi iz inostranstva.

Roba koju uvoze državne trgovinske organizacije je oslobođena plaćanja carine. Broj proizvoda za koje se plaća carina pri izvozu se konstantno smanjuje. Izvozne carinske stope se kreću u rasponu od 5 do 50 %, zasnovane na FOB ceni. Carinske stope za ključne minerale poput olova, cinka i kalaja se određuju godišnje.

Carinska tarifa je zasnovana na harmonizovanom sistemu. Minimalne carinske stope se primenjuju na uvoz iz zemalja sa kojima je Kina potpisala sporazume o trgovini ili recipročne sporazume o povlašćenom tretmanu. Za ostale zemlje važe generalne carinske stope. Veći deo carinske tarife je ad valorem baziran na CIF vrednosti (Incoterms 2000).

Da bi se podstakle strane investicije u ključnim sektorima (posebno visoko-tehnološkim sektorima i poljoprivredi), određeni proizvodi prilikom uvoza su oslobođeni plaćanja carine.

Od uključenja u STO, Kina je snizila prosečnu stopu carine sa 15,6% u 2000.godine, na 10,6% u 2004.godini. Tokom 2005.godine, prosečna stopa carine je spuštena na 10,1%. Prosečna carinska stopa za industrijske proizvode je 9,3%, a za poljoprivredne proizvode 15,6%. Carinska stopa za informaciono-tehnološke proizvode, u skladu sa Sporazumom STO o informacionoj tehnologiji, je nula.

Na ovim adresam možete naći sve o carinskim zakonima vezanim za vašu zemlju ili postaviti pitanja vezana za vaš problem. Ako Vam je lakše možete se raspitati se i u najbližoj špediterskoj kući.

Carinse tarife svih zemalja  možete naći na stranicama sajta World Customs Organisation.

Ako niste sigurni u validnost ovih podataka, ako Vam trebaju detalji i pojedinosti iz određene zemlje dole možete naći pojedinačni spisak zemalja sa linkovim ka carniskim tarifama i propisima.

Pronađite zemlju u koju uvozite, zatim pronađite proizvod koji želite da uvezete u kategorijama proizvoda i očitajte njegovu carinsku stopu.

Carina se obračunava na vrednost robe + troškovi transporta.

Austrija -- https://www.bmf.gv.at/

Bosna i Hercegovina -- http://www.uino.gov.ba/b/Carina/  http://www.mvteo.gov.ba/Content/Read/carinska-tarifa

Bugarska -- http://www.customs.bg/

Crna Gora -- http://taric.carina.co.me/TariCG/public/Sections.jsp

Hrvatska -- http://www.carina.hr/Pocetna/index.aspx

Mađarska -- http://www.vam.hu/index.html

Makedonija -- https://customs.gov.mk/index.php/mk/

Rumunija -- http://www.customs.ro/

Slovenija -- http://www.carina.gov.si/

Slovačka -- http://www.colnasprava.sk/wps/portal

Srbija -- https://www.carina.rs/upload/media/2023/12/29/58563/Uredba_CT2024.pdf
Predlog zakona Sporazuma o slobodnoj trgovini sa NR Kinom koji bi trebalo da stupi na snagu 01.07.2024.-- http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/13_saziv/2025-23%20pdf..pdf.

Češka -- http://www.celnisprava.cz/en/Pages/default.aspx

EU TARIC Consultation -- http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en&Area=CN&Expand=true&SimDate=20131216

 

TAGOVI