Uvoz iz Kine
[email protected]

pon-pet 09h-17h(Kinesko vreme)
Tel/WeChat +86-15208965341

pon-pet 09h-17h(Srednjeevropsko vreme)
Tel/Viber +381-642280245

Carinske tarife Srbija-Kina
Na sednici održanoj 20. oktobra 2023. godine Vlada Republike Srbije je utvrdila Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine.
Sporazum je potpisan par dana ranije, tačnije 17. oktobra 2023. godine, a očekuje se da sporazum stupi na snagu 01.07.2024. godine.
Namere potpisnica Sporazuma je da se produbi trgovinska i ekonomska saradnja između dve zemlje, kao i da se dalje intenzivira i diversifikuje njihova međusobna trgovina na principima jednakosti, zajedničkog interesa i međunarodnog prava.
Cilj uključivanja Sporazuma o slobodnoj trgovini sa NR Kinom je omogućavanje preferencijalnog pristupa kineskom tržištu za srpske proizvode, čime se pored uravnoteženja robne izmene, odnosno smanjenje postojećeg spoljnotrgovinskog deficita i povećanja pokrivenosti izvoza uvozom, očekuje istovremeno proširenje investicionih i proizvodnih kapaciteta u Srbija, i jačanje sveukupne privredne delatnosti.
Proizvodi obuhvaćeni novim Carinskim tarifama su kategorisani u pet kategorija prema stepenu osetljivosti i u zavisnosti od toga će imati različit nivo liberalizacije stopa carine.
Tako se za proizvode iz tarifnih oznaka koje su u kategoriji:
  • A0 ukidaju carine i druge dažbina od dana stupanja na snagu sporazuma;
  • za proizvode iz tarifnih oznaka koje su u kategoriji A5 ukidaju se u pet jednakih jednogodišnjih faza;
  • za proizvode iz tarifnih oznaka koje su u kategoriji A10 ukidaju se u deset jednakih jednogodišnjih faza;
  • za proizvode iz tarifnih oznaka koje su u kategoriji A15 u petnaest jednakih jednogodišnjih faza;
  • dok se za proizvode iz tarifnih oznaka koje su u kategoriji E nastavlja sa primenom svih dažbina i po stupanju na snagu ovog sporazuma (zadržana puna carinska zaštita).

Član 8. Sporazuma propisuje da će za svaki proizvod bazna carina na koju se primenjuju postepena sniženja određena u Aneksu 1 (Lista carinskih koncesija) biti carina koja se primenjuje od 1. januara 2022. godine.

Kategorija Uvoz u Srbiju Uvoz u NR Kinu
A0 6272 60.24% 5376 60.20%
A5 1709 16.41% 1475 16.52%
A10 1025 9.84% 882 9.88%
A15 402 3.86% 355 3.98%
E 1004 9.64% 842 9.43%
ukupno 10412 100% 8930 100%

Zastupljenost tarifnih oznaka po kategorijamaIz priložene tabele može se videti da će oko 60% tarifnih oznaka prilikom uvoza u Srbiju i NR Kinu biti liberalizovan odmah, dodatnih oko 16% posle pet godina, još oko 10% posle deset godina, a još oko 4% nakon petnaest godina.
Ukupno gledano, po isteku najdužeg tranzicionog perioda od petnaest godina puna liberalizacija (oslobađanje od plaćanja carina i drugih dažbina) će se odnositi na proizvode iz oko 90% tarifnih oznaka.
Kompletan tekst Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, uključujući i Aneks 1 sa Listama koncesija, može se videti na sajtu Narodne skupštine RS u delu “Zakoni u proceduri”, na linku: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/13_saziv/2025-23%20pdf..pdf.
Ukoliko vam se link ne otvara na telefonu(dokument sadrži 858 stranica) otvorite ga na računaru!

U okviru ovog dokumenta počevši od 69 strane možete videti nove carine za uvoz robe iz Kine u Srbiju koje su sadržane u tabelama u Aneksu 1 Sporazuma.

Kada želite da uvezete neki proizvod u Srbiju iz Kine u tabelama na linku gore pronađite svoj proizvod i saznajte njegovu carinu.
Ako niste sigurni, savetujemo vam da se obratite nekoj špediciji ili Carini radi pouzdanih i tačnih podataka. Mi nismo špedicija i ne vršimo usluge carinjenja robe!

Izvor informacija: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/13_saziv/2025-23%20pdf..pdf, https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/241023/241023-vest8.html