Uvoz iz Kine
[email protected]

pon-pet 09h-17h(Kinesko vreme)
Tel/WeChat +86-15208965341

pon-pet 09h-17h(Srednjeevropsko vreme)
Tel/Viber +381-642280245

PVA - Polyvinyl Alcohol Gabriel


PVA Polivinil alkohol proizvod Gabriel grupe dostupan na domaćem tržištu

PVA - Polivinil alkohol je veštački vodorastvorivi sintetički termoplastični polimer.
Pioniri polivinil alkohola bili su nemački hemičari Vili Herman i Volfram Gonel 1924. godine.

U pitanju je beli (ređe - svetlo žuti ili kremasti) prah, bez mirisa i ukusa.
To je veštački čvrsti termoplastični polimer.
Dobro se rastvara u vodi, rastvara se u alifatskim glikolima, glicerinu, vodenim rastvorima uree, dimetilformamidu, dimetilsulfaksidu.
Otporan na većinu univerzalnih organskih rastvarača, ulja, benzina, kerozina i drugih ugljovodonika, razređenih kiselina. Netoksičan je.

PVA granulePolivinil alkohol je higroskopan(upija vlagu iz vazduha) i uvek sadrži oko 5% vode koja u određenoj meri plastificira supstancu.
Ali voda lako i brzo isparava. Stoga se etilen glikol, butilen glikol, fosforna kiselina i glicerin koriste kao plastifikatori za ovaj polimer.
Gustina - od 1,19 do 1,31 g/cm3. Tačka topljenja 200°C, temperatura raspadanja 230°C.
Hemijska formula: (C2H4O)x, gdje je x stepen polimerizacije.

Upotreba polivinil alkohola
Polivinil alkohol je izvrstan emulgator, lepilo i polimer koji stvara film. Ima visoku čvrstoću zatezanja i fleksibilnost.
Ova svojstva zavise o vlažnosti vazduha, jer polimer upija vlagu.
Voda deluje kao plastifikator polimera.
Pri visokoj vlažnosti PVA smanjuje čvrstoću ali rasteže elastičnost.

 

Primena
Polivinil alkohol (PVA) ima široku primenu u mnogim industrijama:

 • U hemijskoj industriji se koristi za proizvodnju vlakana od polivinil alkohola i polimernih filmova, koristi se i kao stabilizator u vodenoj polimerizaciji vinil acetata, i važna je komponenta (lepilo i zgušnjivač) u proizvodnji lepka i lateksa. Deluje kao sirovina za proizvodnju drugih polimera: polivinil acetala i polivinil nitrata.
 • U agro industriji se koristi kao sintetičko đubrivo koje poboljšava plodna svojstva zemljišta.
 • U metalurgiji - za kaljenje čelika.
 • U industriji parfema i kozmetike - kao komponenta za proizvode za negu dece i za žene.
 • U građevinarstvu, PVA se koristi kao zaštitni premaz za građevinske materijalei kao vlakno za armiranje u betonu.
 • U industriji papira, tekstila i kože polivinil alkohol se koristi za lepljenje tkanina, kože, papira i kartona, lepljenje trgovačkih etiketa i etiketa itd.
 • U industriji instrumentacije - za proizvodnju ciklografskih ploča i raznih štampanih ploča.
 • U mikrobiologiji - za imobilizaciju enzima i ćelija.
 • PVA je postao rasprostranjen u očuvanju monumentalnog slikarstva od 1950-ih. PVA koristimo uglavnom za preventivno lepljenje i kao komponentu prajmera za restauraciju.
 • U medicini se polivinil alkohol koristi kao zamena za plazmu za transfuziju krvi, kao sredstvo za embolizaciju u medicinskim slučajevima, kao fiksator za prikupljanje uzoraka itd.).
 • Za proizvodnju preparata "jodinol" koristi se polivinil alkohol niske molekulske težine, pažljivo prečišćen od nečistoća.
 • Posebne vrste polivinil alkohola niske molekularne mase koriste se u prehrambenoj industriji (aditiv za hranu(emulgator) E1203).
 • Alkohol se može naći u smešama za glaziranje morskih plodova i ribe, filmovima i premazima za površinsku obradu sireva i kobasica.
 • Zgušnjivač i lepak u šamponima, lepcima, lateksu
 • Zaštitni sloj za CO2 u PET bocama (polietilen tereftalat)
 • Sastavni deo sredstava za higijenu žena i dece
 • Folije rastvorljive u vodi u proizvodnji ambalažnih materijala
 • Proizvodnja polivinil butirala
 • U rastvorima za kapi za oči i kontaktna sočiva kao lubrikant
 • Кao surfaktant za proizvodnju inkapsuliranih nanočestica

PVA vreće

Polyvinyl Alcohol skladiste

Bezbednosni zahtevi
Neopasna materija prema Zakonu o hemikalijama ili Direktivi o opasnim supstancama ili Preporukama EU 67/548 / EC i 1999/45 / EC.

Pakovanje, transport i skladištenje
Naši proizvodi polivinil alkohola su upakovani u najonske džakove opasane ojačanim papirnim, težine 25kg.
Polivinil alkohol u originalnom pakovanju može se čuvati u zatvorenim, suvim prostorijama na sobnoj temperaturi skoro neograničeno vreme.

Tipovi
U ponudi imamo sve tipove PVA sa potrebnim sertifikatima.

Opširnije na stranici proizvoda PVA - polyvinyl alcohol

Ispitivanje granulacije PVA

TAGOVI