Uvoz iz Kine
[email protected]

pon-pet 09h-17h(Kinesko vreme)
Tel/WeChat +86-15208965341

pon-pet 09h-17h(Srednjeevropsko vreme)
Tel/Viber +381-642280245

Amazon kartica

Kreiranje proizvoda u Kini za prodaju na Amazonu


Uloga agenta u Kini prilikom vašeg poslovanja na Amazonu

U vreme korone verovatno ste čuli da je najveći porast prihoda imao Amazon i trgovina preko Amazona.
Najkraći opis poslovanja bio bi - napravite jeftin proizvod u Kini i prodajte ga u Americi, na Amazonu.
Inače, ovaj vid poslovanja uveliko je rasprostranjen po Kini.
Šta više, za sada najveća konvencija Amazona održana je 2018. godine u Šangaju u sali sa preko 10000 učesnika.

Kako se posluje preko Amazona, šta je FBA, kako se otvara radnja, sve je to deo neke druge priče i mi se time nećemo detaljno baviti, to nije deo našeg posla.

Uloga agenta u Kini prilikom vašeg poslovanja na Amazonu

 

Amazon uvek postavlja visoke standarde za kvalitet proizvoda koji se prodaju na njihovoj web lokaciji.
Ipak, dosta prodavaca Amazon-a otkrilo je način prodaje proizvoda uvezenih iz Kine.
I, zašto to ne bi to učinili? Kineski proizvodi su jeftini, Kinezi mogu napraviti kvalitetan proizvod a i proizvodi se mogu kupiti na veliko.
Međutim tu dolazimo do dva velika problema!

Pored pronalaženje kvalitetnog i pouzdanog dobavljača, drugi veliki problem je isporuka.
Uvoz pošiljki iz Kine u Amazonova skladišta nije jednostavan posao.
Komplikacija ima previše, ali ipak ni to nije nemoguće.

Predstavićemo Vam osnovne korake u pokretanju posla na Amazonu a posebno ćemo se osvrnuti se na naš deo posla (pronalaženje pouzdane fabrike, inspekcija i kontrola kvaliteta proizvoda).

Prema predlogu FBA(Fulfillment by Amazon) osnovni koraci u uspostavljanju vašeg biznisa na Amozonu bili bi:

1. korak: Analiza tržišta


• Traženje odgovarajućih proizvoda na kineskim B2B i B2C tržištima: Alibaba.com, Global Sources, Aliexpress, Made in China.
• Prikupljanje detalja u vezi sa proizvodnim procesom, približnim proizvodnim troškovima, rokovima isporuke uzoraka i načinima plaćanja.

2. korak: Pregled i procena fabrike

Revizija fabrike je najefikasniji način za procenu mogućnosti proizvođača i mogućnosti buduće saradnje.

Ciljevi fabričke revizije

Procena strukture fabričke uprave:
• Koliko dugo preduzeće postoji, lokacija i interakcija između proizvodnih linija, skladišta i kancelarija.

Procena kompetentnosti menadžera(odnosno osobe sa kojom vodite komunikaciju):
• Vaš menadžer mora dobro da razume proizvodni proces i proizvodne tehnike kako bi mogao brzo i efikasno da odgovori na bilo koji potencijalni tehnički problem.

Provera glavnih dobavljača sirovina i komponenata:
• Ovi podaci pomažu u proceni stabilnosti zaliha i mogućih odstupanja u kvalitetu gotovog proizvoda.

Fabrička procena interne kontrole kvaliteta:
• Provera prisustva i efikasnosti odeljenja za internu kontrolu kvaliteta.

Analiza ključnih tržišta:
• Provera na kojim tržištima i u kojim količinama fabrika prodaje svoje proizvode.
• Otkrivanje postoje li razlike u kvalitetu proizvoda za različita tržišta.

Inspekcija održavanja opreme:
• Dostupnost potrebne opreme, njena starost i performanse.

Revizija kompetentnosti osoblja:
• Verifikacija odgovornosti osoblja i njihove kvalifikacije.

3. korak: Poručivanje uzorka

Obavezna stavka, pošto se na Amazonu traži kvalitet.
Možete naručiti uzorak proizvoda koji vas zanima da biste procenili njegov kvalitet i karakteristike.
Ovo je dobar razlog da zatražite od proizvođača da vam pošalje uzorke po njihovoj ceni.
Cenu proizvoda sa troškovima transporta ćete vrlo verovatno morati platiti, ali za kasnije veće količine cene bi bile mnogo pristupačnije i kasnije možete pokriti troškove nabavke uzorka.

4. korak: Potpisivanje ugovora sa dobavljačem

U ugovoru bi trebalo navesti sledeće detalje:
1. Roba mora biti proizvedena prema uzorcima, potvrđenim od strane kupca. Izgled modela, boje, veličine i sve ostale karakteristike moraju odgovarati specifikaciji proizvoda i treba ih navesti u ugovoru.
2. Kupac(u ovom slučaju Vi) nije mogao prihvatiti defektne proizvode tokom završne inspekcije. Roba označena kao neispravna mora se menjati ispravnom robom bez oštećenja.
U slučaju sistematskih nedostataka, kupac može zahtevati preradu ili povraćaj depozita.
3. Tolerancije za određene nedostatke i druga pitanja u vezi sa robom.(Nemojte previše popuštati kada je u pitanju kvalitet robe)
4. Planirani datum isporuke.

5. korak: Inspekcija kontrole kvaliteta

Predlažemo da se inspekcija izvrši nakon što je roba spremna za otpremu odnosno pre plaćanja dela od 70% u slučaju da sarađujete sa dobavljačem po standardnom modelu plaćanja (30% -70%).
Prednosti su očigledne: dobavljač ne prima uplatu dok se ne izvrši inspekcija i motivisan je da što pre otkloni sve nedostatke.

Inspekcija kontrole kvaliteta treba da obuhvati:
Pregled kartona
• Količina i popunjenost kartona.
• Prisustvo potrebnih etiketa i oznaka.
• Merenja dimenzija i težine kartona.

Pregled proizvoda
• Detaljan pregled jednog slučajno izabranog predmeta iz serije.
• Slučajna provera predmeta iz različitih kartona na bilo kakve nedostatke i na usklađenost sa Amazon FBA zahtevima.

Opis otkrivenih problema i nedostataka
• Kratki opis glavnih grešaka i nedostataka.
• Proračun ukupnog broja defekata bilo koje vrste.

Izveštaj o logistici
• Ukupan broj kartona.
• Dimenzije i težina kartona

Kontrolu bi trebalo vršiti pri izradi prototipa kako proizvoda tako i ambalaže proizvoda odnosno kartonske kutije u koju se smeštaju proizvodi kako bi se izbegle kasnije komplikacije.

6. korak: Isporuka iz Kine na Amazon

Postoje dva glavna načina za isporuku robe iz Kine u Amazonova skladišta:
1. Zamolite dobavljača da robu isporuči direktno u centre za logistiku Amazon-a
2. Koristite usluge nezavisne logističke kompanije ili agenta u Kini.

Prva varijanta na prvi pogled može izgledati kao očigledan izbor:
koja je svrha uključivanja posredničke kompanije, ako dobavljač može sam da organizuje isporuku?
Međutim, u praksi to obično usložnjava postupak isporuke i dovodi do određenih rizika a često i komplikacija:
• Kineski dobavljači obično ne uključuju carine u troškove isporuke. U većini slučajeva klijent(Vi) to ne očekujete i sami se morate suočiti sa svim nadolazećim problemima.
• Kineske fabrike nisu specijalizovane za logistiku, pa koriste usluge partnerske brodske kompanije, često imajući vrlo nejasna znanja o specifičnostima Amazon FBA programa.

Jezička barijera i osobenosti kineskog mentaliteta čine stvari još složenijim.
• Imajte u vidu da vaš dobavljač nema motivacije, želje ni vremena da ulazi u detalje, tražeći najbolji način isporuke u pogledu vremena tranzita/troškova isporuke nadgledajući sve faze transporta. To prosto nije deo njihovog posla.

Svi ovi faktori povećavaju rizike potencijalno nepredviđenih problema. Najbolji način da ih izbegnete je prepustiti isporuci profesionalnoj logističkoj kompaniji ili agentu koji se nalazi u Kini.

Ponovna kontrola težine

Situacija kada se zapreminska težina pošiljke iz Kine povećava nakon što špediter primi i ponovo premeri kutije je prilično česta (posebno kada je reč o ekspresnoj isporuci DHL-a, UPS-a ili Fedexa).

Zbog čega je to tako?

Pošiljalac robe iz Kine je korisnik ili partner DHL-a, FEDEKS-a ili UPS-a.
Fakturisanje u ovim globalnim kurirskim kompanijama je potpuno automatizovan proces i svaka pošiljka prolazi kroz opremu „Cargo Scan“.
Dizajniran je za merenje najšireg dela svake strane kutije.
Prevoznička kompanija koristi ove podatke da bi naplatila prevoz.
Ako se kutije malo zgužvaju ili deformišu napuštajući skladište „najširi deo“ bi se zaista mogao povećati za robota prilikom skeniranja tereta.
Zbog toga su merenje težine i dimenzije kartona važan deo svake kontrole kvaliteta.
Ovi podaci se mogu koristiti za zaštitu interesa Vašeg u komunikaciji sa logističkom kompanijom kako bi se izbegli dodatni troškovi isporuke.

Najprikladnija i najpouzdanija opcija po vas je da jedna profesionalna kompanija preuzme inspekciju i isporuku.
Neko ko bi mogao bi da kontroliše čitav proces i pruži punu pomoć u rešavanju svih mogućih problema tokom transporta.

Fizička i volumna(zapreminska) težina paketa

1. Šta plaćate prilikom transporta robe?

Cena(troškovi) u zavisnosti od načina isporuke
• Cena po kilogramu fizičke težine (ekspres, avionski prevoz).
• Cena po kilogramu volumne težine (ekspres, avionski prevoz). Najprostije rečeno, volumna težina je dimenzija paketa preračunata u težinu.
• Troškovi po kubnom metru (pomorski i drumski transport) FCL, LCL FTL, LTL.

2. Formula za izračunavanje volumne težine:

(Dužina * visina * širina (cm)) / 5000 * broj kartona (u slučaju da se ekspresna pošta koriste u bilo kojoj fazi transporta, kao što su Fedex, DHL, UPS).
(Dužina * visina * širina (cm)) / 6000 * broj kartona (u slučaju da brzi prevoznici nisu uključeni u transport).

Fizička ili volumna(zapreminska) težina se naplaćuje, zavisno od toga koja je od njih dve veća.

3. Formula za izračunavanje kubnog sadržaja za pomorski prevoz:

(dužina * visina * širina) * broj kartona = ukupan broj kubnih metara.

 Amazon paket

Amazon FBA zahtevi za pakovanje.

Bar kod proizvoda

FBA koristi bar kodove za identifikaciju i praćenje robe tokom čitavog procesa.
Svaki proizvod koju pošaljete u Amazon centar zahteva svoj bar kod.

Postoje dve vrste bar kodova pomoću kojih možete identifikovati svoje proizvode:
• Proizvođački bar kodovi (prihvatljivi bar kodovi uključuju GCID, UPC, EAN, JAN, or ISBN);
• Amazon bar kodovi (ASIN ili FNSKU).

Zahtevi za pakovanje

• Svaka vrsta asortimana, poput veličine ili boje, mora imati različitu FNSKU.
• Ne prihvataju se skolpivi proizvodi kao što su proizvodi za koje bi Amazon trebao da sastavi od više komada.
• Kutije sve moraju biti šestostrane, koje moraju imati otvore ili poklopac koji se neće lako otvoriti sam i kutija se ne sme urušiti kada se na nju vrši srednji pritisak.
• Za proizvode sa vrećama, debljina vreće mora biti najmanje 1,5mm mora biti prozirna i mora imati bar kod. Takođe, poli vrećica ne sme viriti više od 3 inča preko dimenzija proizvoda.
• Sve kutije sa istim proizvodom moraju sadržavati jednake količine tog proizvoda u svakoj kutiji.
• Svaka kutija ne sme sadržavati više od 150 predmeta.
• Datumi isteka moraju biti prikazani u formatu MM - DD - GGGG ili MM - GGGG.
• Marketinški materijali nisu dozvoljeni.
• Detalji slanja navedeni na vašem računu prodavca sa Amazona moraju odgovarati fizičkoj pošiljci do odgovarajućeg centra za logistiku Amazona, uključujući: SKU(Stock Keeping Unit - SKU je svaki proizvod koji se može razlikovati u odnosu na neki drugi proizvod iste kompanije) trgovca, FNSKU, stanje, isporučenu količinu i opcije pakovanja.
• Kutije koje sadrže više predmeta standardne veličine ne smeju prelaziti 25 inča sa bilo koje strane. Kutija može premašiti ograničenje od 25 inča ako sadrži preveliki proizvod koji je duži od 25 inča.
• Kutije ne smeju premašiti standardno ograničenje težine od 50lbs, osim ako sadrže jedan pojedinačni prevelik predmet koji prelazi 50lbs.
• Kutije sa nakitom ili satovima ne smeju preći 40lbs.

Važna napomena:

Amazon striktno sprovodi politike dimenzija i težine kartona.
Slanje prevelikih i prekomernih kartona u centar za logistiku može dovesti do blokiranja budućih pošiljki dok ne prepoznate i ne rešite ovaj problem.

Kontejneri i ambalažni materijali

Odobrene standardne kutije:

• Karton sa uobičajenim prorezima(RSC)
• B flauta
• ECT-32 (test na sabijanje ivica)(edge crush test)
• 200BH (čvrstoća-snaga pucanja)(burst strength)

Odobreni materijali za pakovanje uključuju:

• Penasti listovi ili jastuci
• Vazdušni jastuci;
• Obloge od mehurića
• Puni listovi papira (polu teški kraft papir - najbolji).

Sad kad sve ovo znate verujemo da shvatate - Kako biste uštedeli vreme i novac, pomoć Agenta svakako je dobrodošla.

Uloga agenta u Kini kao Amazon-ovog agenta za pronalaženje proizvoda

Ušteda vreme:
Potrebno je puno vremena da biste se posebno pozabavili i posvetili dobavljačima kada se nalazite negde širom sveta a ne u Kini.
U takvom slučaju razlika u vremenskoj zoni pogoršava stvari.
Mi kao Amazonov agent za nabavku pomoći će vam da sve uradite glatko, objasnićemo vam sve korake i redovno vas obaveštavati tokom procesa nabavke, od pronalaska dobavljača do proizvodnje i isporuke robe.
Dakle, nema smisla trošiti puno vremena na proces nabavke proizvoda, dok ga možete potrošiti na važne zadatke kao što je promocija vašeg Amazon proizvoda.

Niža cena proizvoda:
Dobavljači pronađeni na platformama kao što je Alibaba ili na sajmovima uglavnom su trgovačke kompanije koje svoju profitnu maržu dodaju u fabričke cene.
S druge strane, agenti u Kini znaju gde se nalaze najbliži proizvođači vaših proizvoda i mogu dobiti direktne cene u fabrici.
Ove cene su obično niže nego što ih imate na Alibabi i drugim B2B sajtovima što nadoknađuje troškove usluge angažovanja Agenta za nabavku.

Provera i kontrola kvaliteta proizvoda i pakovanja:
Što se tiče kontrole kvaliteta, nema ništa bolje od agenta koji je tamo na licu mesta.
Ne samo da će vam pomoći da pronađete svog dobavljača, već će po potrebi i vašem zahtevu posetiti fabriku i proizvodni pogon.
Osim toga, agent će pripaziti na sve faze proizvodnog procesa kako bi uštedeo vreme i troškove.
Isto tako završna inspekcija je takođe naša dužnost kada je pošiljka spremna za slanje.
Realno, ne možete samo slepo, na reč verovati dobavljaču, bez agenta na terenu to je veoma rizičan posao.
Kontrolom kvaliteta proizvoda u svim fazama proizvodnje, pakovanja i isporuke uštedeće vam novac i svesti žalbe na minimum.


Mi pružamo sve usluge na jednom mestu, kreiranje proizvoda, nabavku proizvoda, inspekciju proizvoda, usluge etiketiranja, pakovanje, dakle čitav paket nabavnih usluga i logistiku do skladišta FBA Amazona.
To je naša deo posla kao agenta u Kini. Pomoći ćemo vam da vodite Vaš posao u Kini iz bilo kog dela sveta.

PS

Oprostite na malo dužem tekstu, ali verujemo da želite da saznate što više pre nego se upustite u ovaj posao.

Korisni linkovi:
Selling on Amazon USA with a Chinese or International Company