Uvoz iz Kine
[email protected]

pon-pet 09h-17h(Kinesko vreme)
Tel/WeChat +86-15208965341

pon-pet 09h-17h(Srednjeevropsko vreme)
Tel/Viber +381-642280245

PDV na pakete iz Kine
Promene naplaćivanja prilikom prijema paketa iz Kine

AliExpress počeo naplaćivati PDV za isporuke paketa u Hrvatsku i Sloveniju


PDV na pošiljke male vrednosti za Hrvatsku i Sloveniju na pošiljke koje pristižu van EU

Do 01.07.2021. pošiljke male vrednosti, odnosno vrednosti manje u 22 Eura, bile su oslobođene plaćanja PDV-a.
Od 1. jula će sve komercijalne pošiljke koje pristižu u Hrvatsku, Sloveniju ili bilo koju drugu zemlju EU a da su poslate izvan Europske unije biti oporezivane porezom na dodanu vrednost bez obzira na njihovu vrednosti.
Na pošiljke male vrednosti koje se naručuju putem interneta iz Kine, Velike Britanije ili SAD-a, dakle iz zemalja izvan EU, moraće se platiti PDV.
Porez na dodanu vrijednost u Hrvatskoj obračunat će se u visini od 25% a u Sloveniji 22% bez obzira na to je li pošiljka naručena pre ili nakon 1. jula ove godine.

Sve komercijalne pošiljke koje nakon 01.07.2021. pristignu iz zemalja koje nisu deo zajedničkog evropskog tržišta biće skuplje za krajnjeg kupca.
Na njih će se od sada morati platiti PDV kao i dodatna naknada pošti ako vam ona isporučuje paket.

Europska unija aktivirala je IOSS (eng. Import One Stop Shop) putem kog se obavlja posebni postupak oporezivanja.
Porez na dodanu vrednost na pošiljke male vrednosti uvodi se zbog usklađivanja s Direktivnom Veća Evropske unije 2017/2455.
Prodavci koji se priključe ovom sistemu(Aliexpress je već to uradio) odmah će kupcima, uz cenu narudžbe, pridodati i iznos PDV-a, pa će isporuka i carinjenje biti pojednostavljeni.
Svi koji su do sad kupovali putem eBaya, AliExpressa, Banggooda i sličnih shopova uz uslove i troškove dostave moraće proveriti je li u cenu uračunat PDV.

Poskupljuju paketi iz KinePrilikom preuzimanja paketa tako će se naplaćivati tek dodatna naknada Pošti ili kurirskoj službi, a primalac neće morati predočiti račun i prolaziti kroz proceduru carinjenja i oporezivanja.

Cene proizvoda s obračunatim porezom na dodanu vrijednost koje će potrošači platiti zavisi o tome u kojoj od države članice potrošač živi.
Hrvatska ima stopu PDV od 25%. Istu stopu imaju Švedska i Danska. Jedino Mađarska ima veću stopu, 27%. Slovenija i Italija imaju stopu od 22%, a Austrija od 20%.
U Nemačkoj je stopa poreza na dodanu vrijednost 19%.
Najmanju stopu na dodanu vrijednost platiće potrošači iz Luksemburga, 17%.

Loša je vest da ako je pošiljka male vrednosti već naručena i stigne posle 1. jula na nju će se morati platiti PDV.
U skladu s novim evropskim pravilima o oporezivanju svih pošiljki iz trećih zemalja, od 1. jula veliki kineski trgovac Aliexpress ušao je u sastav IOSS(Import One Stop Shop) i odmah prilikom kupovine zaračunava PDV.
AliExpress kaže kako će PDV od sada zaračunavati na sve isporuke dobara prema kupcima u EU, uključujuči i u slučajevima kada su one jeftinije od 150 eura, te i čak kada se šalju iz skladišta smeštenih unutar EU, a ako prodavac robe ima poslovno sedište izvan EU.
Svi će prodavci na ovoj platformi na uvoznoj deklaraciji prema EU morati navesti svoj IOSS broj na temelju kojeg će lokalne pošte znati da paket mogu predati kupcu bez naplate PDV-a i carine.

Kako prenosi portal Bug s obzirom na to da će sve pošiljke koje pristižu iz trećih zemalja morati proći kontrolni pregled, Hrvatska pošta uvela je nove procese obrade, naplate i isporuke pošiljaka.
Shodno tome, uvodi se i nova naknada za taj kontrolni pregled, pa će, osim 25% PDV-a, na svaki paket koji poštom stigne u Hrvatsku biti zaračunat i dodatni fiksni iznos.

Kontrolni pregled pošiljaka iz trećih zemalja koje sadrže robu vrijednosti do 150 eura plaće se 18,50 kuna, a za robu vrijednosti od 150 do 1.000 eura 37,00 kuna.
HP će naplaćivati navedene usluge nebitno je li PDV za robu u pošiljkama plaćen u trećim zemljama ili nije, je li plaćen putem IOSS sistema ili nije, budući je HP obvezna, pod nadzorom Carinske uprave RH, za svaku pošiljku koja sadrži robu iz trećih zemalja izraditi sigurnosnu (ENS) i carinsku deklaraciju.

Izuzetak ostaju jedino poštanske pošiljke koje fizička osoba šalje fizičkoj osobi u kunskoj protuvrednosti do 45 eura, osim ako se radi o alkoholu, duvanu i parfemima.
Takođe, dosadašnja procedura primjenjivaće se i dalje za poštanske pošiljke u kojima se nalazi roba vrednosti preko 150 eura – za što će kupac prilikom uručenja trebati platiti iznos carine, poštarine i PDV-a shodno dosadašnjim propisima.

Izvor: bug.hr