Uvoz iz Kine

[email protected]

pon-pet 09h-17h(Kinesko vreme)
Tel/WeChat +86-15208965341

pon-pet 09h-17h(Srednjeevropsko vreme)
Tel/Viber +381-642280245

Želite besplatno naučiti kineski?


Fakultet u Iki upisuje drugu generaciju

RIJEKA Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci otvorio je natječaj za upis druge generacije polaznika u programe cjeloživotnog učenja »Kineski jezik u turizmu za početnike« te »Poslovno komuniciranje na kineskom za početnike«. Rok za prijave je 24. listopada, a pohađanje programa cjeloživotnoga učenja je potpuno besplatno za sve polaznike. Oba programa su u potpunosti usklađena s Pravilnikom o vrednovanju programa cjeloživotnog učenja Sveučilišta u Rijeci, a predmeti se izvode na kineskom jeziku, dok je jezik poučavanja engleski. Nastavu oba programa izvodi izvorna govornica, profesorica Haiyan Liu.

Oba programa obuhvaćaju 60 sati nastave koja će se realizirati u trajanju 15 tjedana, a programi su interdisciplinarani budući da predviđaju usvajanje stranog jezika, pri čemu se osim usvajanja jezičnih znanja usvajaju znanja iz kulturno-povijesne baštine, običaja, baštine turističke destinacije i slično. Na kraju programa polaže se pismeno-usmeni ispit, nakon kojeg polaznik dobiva odgovarajući certifikat na hrvatskom i engleskom jeziku s naznakom razine usvojenog znanja i ostvarenih 5 ECTS bodova.

Kineski jezik u turizmu za početnike je program koji je sukladan potrebama gospodarstva regije orijentirane na turizam i ugostiteljstvo i sa zahtjevima i potrebama za stručnim usavršavanjem kadrova zaposlenih u gospodarstvu regije. S obzirom na činjenicu da u strukturi gostiju sve više prevladavaju kineski turisti, u porastu su potrebe turističko-ugostiteljskih kadrova za poznavanjem osnova kineskog jezika. Nakon završenog programa polaznici će biti sposobni razumjeti osnovne izraze i fraze koji uključuju pitanja, pozdrave, ispriku i slično, isto tako će razumjeti kratke rečenice tipične za svakodnevnu komunikaciju.

Moći će čitati kratke dijaloge vezane uz svakodnevne situacije i sudjelovati u njima, a istovremeno će usvojiti osnovna kulturološka obilježja tipična za kinesku kulturu koja se susreće u svakodnevnom životu.

Program Poslovno komuniciranje na kineskom za početnike također je sukladan potrebama gospodarstva regije orijentirane na turizam i ugostiteljstvo i sa zahtjevima i potrebama za stručnim usavršavanjem kadrova zaposlenih u gospodarstvu regije, a nakon završenog programa polaznici će biti sposobni slušati, razumjeti i voditi kratke dijaloge s poslovnim partnerima, čitati i pisati osnovna jednostavna poslovna pisma. Usvojit će osnove poslovne komunikacije u svrhu izbjegavanja i rješavanja nesporazuma u kineskom poslovnom okruženju.

Izvor: novilist.hr