Uvoz iz Kine

[email protected]

pon-pet 09h-17h(Kinesko vreme)
Tel/WeChat +86-15208965341

pon-pet 09h-17h(Srednjeevropsko vreme)
Tel/Viber +381-642280245

Ugovor o izgradnji auto-puta važan za dalji razvoj Crne Gore

Ugovor o izgradnji auto-puta važan za dalji razvoj Crne Gore


BEOGRAD – Zaključivanje komercijalnog i finansijskog ugovora sa kineskim partnerima o izgradnji prioritetne dionice auto-puta Bar – Boljari od ogromnog je značaja za dalji ubrzani ekonomski razvoj Crne Gore.

BEOGRAD – Zaključivanje komercijalnog i finansijskog ugovora sa kineskim partnerima o izgradnji prioritetne dionice auto-puta Bar – Boljari od ogromnog je značaja za dalji ubrzani ekonomski razvoj Crne Gore.

Naša država, iako najmanja u okviru mehanizma saradnje zemalja Centralne i Istočne Evrope i NR Kine, uspjela je da iskoristi najveći dio opredijeljenih kreditnih sredstava, ali postoji i niz drugih projekata koji mogu biti kandidovani, pod uslovom da se kvalitetno riješe izazovi koji ograničavaju tu saradnju – istakao je nacionalni koordinator Crne Gore Goran Jovetić na sastanku nacionalnih koordinatora u okviru tog mehanizma saradnje, održanom u petak u Beogradu.

Izazovi

Jovetić je naglasio potrebu iznalaženja novih modela finansiranja zajedničkih projekata, jer postojeći model koji podrazumijeva obezbjeđivanje garancija za odobrene kredite nije održiv u mnogim članicama ove inicijative, s obzirom na dostignute nivoe javnog duga i ograničenja koja nameću pravila Evropske unije – saopštio je Vladin Biro za odnose sa javnošću.

On je podsjetio da se Crna Gora, i pored odlične saradnje, suočava sa izazovima koji se odnose na nedovoljno iskorišćene kapacitete, mali broj investicija iz Kine i mali nivo izvoza, uz naglasak da su ključni sektori saradnje turizam, energetika, infrastruktura i poljoprivreda.

Prioritetni projekti

Glavna tema sastanka bila je priprema predstojećeg samita premijera Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope, koji će se održati 16. decembra ove godine u Beogradu, i priprema novih smjernica za saradnju – navodi se u saopštenju.

U tom kontekstu, posebna pažnja bila je posvećena prednostima, ostvarenim efektima i izazovima sa kojima se suočavaju zemlje članice ove regionalne inicijative u toj saradnji. Kao jedan od prioritetnih projekata istaknut je projekat rekonstrukcije pruge Beograd–Budimpešta, kao i dio pruge kroz Crnu Goru i veće korišćenje potencijala Luke Bar.

Na sastanku je konstatovano da su iznijeti značajni predlozi i sugestije koji će omogućiti kvalitetniji razvoj saradnje, što će svakako predstavljati sastavni dio smjernica za definisanje budućih aktivnosti u okviru ovog mehanizma saradnje – dodaje se u saopštenju.

Izvor: pobjeda.me