Uvoz iz Kine

[email protected]

pon-pet 09h-17h(Kinesko vreme)
Tel/WeChat +86-15208965341

pon-pet 09h-17h(Srednjeevropsko vreme)
Tel/Viber +381-642280245

U Srbiju stiže kineska banka


KINESKA državna banka (Bank of China) osniva banku u Srbiji koja će početi s radom početkom sledeće godine. Ova banka, inače peta najveća banka na svetu, finansiraće kineske i naše kompanije koje će zajednički nastupati i na trećim tržištima. Osnivač nove banke na teritoriji Srbije - Bank of China (Hunga

KINESKA državna banka (Bank of China) osniva banku u Srbiji koja će početi s radom početkom sledeće godine. Ova banka, inače peta najveća banka na svetu, finansiraće kineske i naše kompanije koje će zajednički nastupati i na trećim tržištima. Osnivač nove banke na teritoriji Srbije - Bank of China (Hungary) Ltd, prošle nedelje, tačnije 19. oktobra, preko svojih pravnih zastupnika podneo je zahtev Narodnoj banci Srbije za davanje preliminarnog odobrenja za osnivanje banke u Srbiji.

Bank of China osniva banku u Srbiji- Postupak osnivanja banke, shodno važećim propisima, pored postupka za davanje preliminarnog odobrenja, podrazumeva i izdavanje dozvole za rad banci koja se osniva. Shodno tome, kada NBS utvrdi da su uslovi ispunjeni, sledi održavanje osnivačke skupštine novoosnovane banke. Tada NBS daje saglasnosti na akta usvojena na toj skupštini, a potom sledi registracija kod nadležnih organa. Posle toga će ova banka moći da otpočne s radom u Srbiji - objašnjavaju u našoj centralnoj banci.

Takođe, kako ističu u NBS, planovi osnivača su da se svi postupci, kao i registracija, završe do kraja ove godine, kako bi banka otpočela s radom početkom 2017. godine.

- Sasvim je očekivano da kineske banke prate svoje firme koje dolaze u jednu zemlju, pogotovo kada su u pitanju veliki infrastrukturni poslovi, jer se lakše i brže dolazi do kredita i garancija, kao i do povoljnijih kamata - ističe Đorđe Đukić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. - To je dobro i za naše firme koje rade kao podizvođači, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Kineze posebno interesuje saradnja u oblasti izgradnje infrastrukture, privatizacije državnih preduzeća, rudarstva, energetike i turizma. Kineske firme koje rade u Srbiji sada će dobiti oslonac, ali se to odnosi i na naša preduzeća koja nabavljaju kinesku robu i opremu.

- Kineske banke će podržati projekte koji su dugoročno isplativi - smatra Ljubodrag Savić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. - One mogu da razbiju monopol evropskih banaka povoljnijim kamatama.

Izvor: novosti.rs