Uvoz iz Kine
email adresa

pon-pet 09h-17h(Kinesko vreme)
Tel/WeChat +86-15208965341

pon-pet 09h-17h(Srednjeevropsko vreme)
Tel/Viber +381-642280245

Tri kineske kompanije žele graditi TE Banovići

Prošle sedmice javno su su otvorene prispjele ponude kompanija za izbor Strateškog partnera za izgradnju i finansiranje termoelektrane u Banovićima. Munever Čergić, direktor društva je istakao da će nastojati u što ranijem periodu donijeti odluku o izboru partnera, samim tim što p
Tri kineske kompanije žele graditi TE Banovići
Gabriel Grupa agent za pronalaženje i slanje robe iz Kine.

Prošle sedmice javno su su otvorene prispjele ponude kompanija za izbor Strateškog partnera za izgradnju i finansiranje termoelektrane u Banovićima. Munever Čergić, direktor društva je istakao da će nastojati u što ranijem periodu donijeti odluku o izboru partnera, samim tim što procedura zahtjeva da se rang lista mora odobriti od Vlade i Parlamenta FBiH, a tek nakon toga konačnu odluku donosi Skupština društva. Mišljenja je da će se već do kraja godine potpisati ugovor sa Strateškim partnerom.

TE Banovići

 

U predviđenom roku od 60 dana konačne ponude dostavile su tri kineske kompanije – Shanghai Electric Group Company Limited, China Gezhouba Group Company Limited i Dongfang Electric Corporation Limited.

"Nakon procedure otvaranja ponuda ustanovljeno je da su sve tri firme dostavile tehničke i finansijske ponude u skladu sa Tenderskom dokumentacijom, a cijene su se kretale oko 495 miliona eura bez obračunatog PDV-a. Najpovljnija je ponuda od kompanije Shanghai Electric Group Companiy Limited koja iznosi 495.000.006 eura, a i cijene ponuda drugih kompanija kreću se u rasponu od nekoliko hiljada eura", kažu iz TE Banovići.

Stručna komisija za izbor partnera će u narednom periodu detaljno analizirati prispjele tehničko-finansijske ponude, na osnovu kojih će dostaviti finalni prijedlog o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Podjsećamo da projekat predviđa snagu bloka 350 MW, sa lokacijom izbeđu dva rudnička kopa u Banovićima, a strateški je cilj za RMU “Banovići” d.d. Banovići kao i za cjelokupnu oblast energetike u BiH.

 

Izvor: nezavisne.com