Uvoz iz Kine

[email protected]

pon-pet 09h-17h(Kinesko vreme)
Tel/WeChat +86-15208965341

pon-pet 09h-17h(Srednjeevropsko vreme)
Tel/Viber +381-642280245

Podrška saradnji 'Pošta RS' i kineske kompanije 'ZTE Corporation'


Vlada Republike Srpske (RS) dala je danas saglasnosti na tekst Memoranduma o saradnji između "Pošta Srpske“ a.d. Banja Luka i kineske kompanije "ZTE Corporation“ u oblasti razvoja informaciono komunikacionih tehnologija. Uspostava strateškog partnerstva sa "ZTE Corporation“ omogućit će "Poštama Srpske“

Vlada Republike Srpske (RS) dala je danas saglasnosti na tekst Memoranduma o saradnji između "Pošta Srpske“ a.d. Banja Luka i kineske kompanije "ZTE Corporation“ u oblasti razvoja informaciono komunikacionih tehnologija. Uspostava strateškog partnerstva sa "ZTE Corporation“ omogućit će "Poštama Srpske“ razvoj kroz stvaranje budućeg državnog kablovskog i telekom operatera, koji će na bazi savremenih usluga održati profitabilnost i jačanje preduzeća "Pošta Srpske“, saopćeno je nakon sjednice entitetske vlade.

Utvrđen je i Prijedlog strategije zapošljavanja u RS-u za period 2016-2020. godina.

Na osnovu urađenih analiza formulisana su dva strateška cilja i to - povećati zaposlenost i ekonomsku aktivnost stanovništva i održati postojeća i kreirati nova radna mjesta u privredi RS.

U okviru prvog strateškog cilja - povećati zaposlenost i ekonomsku aktivnost stanovništva u RS definisano je sljedećih šest operativnih ciljeva: osiguranje veće povezanosti sistema obrazovanja sa tržištem rada, razvijanje kulture rada i etike rada, te, između ostalog, unapređivanje zapošljavanja najranjivijih grupa nezaposlenih osoba (mladi, osobe s invaliditetom, nacionalne manjine, žene, osobe koje imaju više od 50 godina...).

Izvor: poslovnojutro.ba