Uvoz iz Kine

[email protected]

pon-pet 09h-17h(Kinesko vreme)
Tel/WeChat +86-15208965341

pon-pet 09h-17h(Srednjeevropsko vreme)
Tel/Viber +381-642280245

PDV na male pošiljke iz Kine uvodi se 1. srpnja 2021.


Na male pakete iz Kine nakon 1. srpnja sljedeće godine plaćat ćemo domaći PDV od 25%
Porez na male pakete iz Kine

U medijima se ovih dana pojavila informacija da će od sljedeće godine biti ukinuto oslobađanje od plaćanja PDV-a na pošiljke male vrijednosti iz trećih zemalja prenosi Bug.hr, što bi značilo da će svi koji naručuju male pakete iz Kine i ostalih dalekoistočnih zemalja na njih uskoro morati plaćati PDV i carinu, uz pripadajuće troškove.
Kako je ova vijest izazvala i vrlo velik interes naših čitatelja, obratili smo se Ministarstvu financija i Poreznoj upravi i zatražili ih dodatne informacije.
Njihov odgovor prenosimo u nastavku.

Usklađenje Zakona o PDV-u s EU

U skladu s obvezama preuzetim pristupanjem Republike Hrvatske u Europsku uniju, a radi implementiranja pravne stečevine Europske unije u nacionalno zakonodavstvo, potrebno je Zakon o PDV-u uskladiti s Direktivom Vijeća (EU) 2017/2455 od 5. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ i Direktive 2009/132/EZ u pogledu određenih obveza u vezi s porezom na dodanu vrijednost za isporuku usluga i prodaju robe na daljinu te Direktivom Vijeća (EU) 2019/1995 od 21. studenoga 2019. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu odredaba koje se odnose na prodaju robe na daljinu i određene isporuke robe na domaćem tržištu.

Usklađenje s navedenim direktivama imat će učinak od 1. srpnja 2021. godine, s ciljem pojednostavnjenja određenih pravila u vezi s isporukom usluga i prodajom dobara na daljinu te osiguravanja ravnopravnih uvjeta poslovanja poreznim obveznicima iz Europske unije u odnosu na porezne obveznike iz trećih zemalja, obzirom da se ukida oslobođenje od plaćanja PDV-a za male pošiljke uvezene u Europsku uniju čija je vrijednost manja od 22 eura.

Isporučitelj zaračunava PDV

Kako pri uvozu malih pošiljki Carinska uprava ne bi PDV obračunavala krajnjem kupcu, uvodi se Posebni postupak oporezivanja za prodaju na daljinu dobara uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja koji obuhvaća dobra u pošiljkama čija unutarnja vrijednost nije veća od 150 EUR. Primjena navedenog posebnog postupka je opcionalna.

U skladu s tim posebnim postupkom, kada dobra (u pošiljkama čija unutarnja vrijednost nije veća od 150 EUR) dolaze iz treće zemlje izravno krajnjem kupcu u Europskoj uniji, isporučitelj će zaračunati PDV krajnjem kupcu po stopi koja se primjenjuje u državi članici odredišta dobara, zaključuju svoj odgovor iz Porezne uprave.

Poskupljenje od 25%

Drugim riječima, na male pakete iz Kine nakon 1. srpnja sljedeće godine plaćat ćemo domaći PDV od 25%, obračunat po posebnom postupku, izravno prodavatelju robe.
To ujedno znači i da ćemo, srećom, izbjeći dugotrajni postupak carinjenja i s njime povezane fiksne troškove, pa će nam "sitnice iz Kine" vjerojatno poskupjeti za "samo" 25%.

Import One Stop Shop portal za uvoznike

Korisnicima posebnog postupka oporezivanja bit će omogućeno podnošenje prijave PDV-a putem elektroničkog portala (IOSS - Import One Stop Shop).

Primjerice, porezni obveznik sa sjedištem u Hrvatskoj koji putem svoje web stranice prodaje dobra koja (u pošiljkama čija unutarnja vrijednost nije veća od 150 EUR) dolaze iz Kine izravno krajnjim kupcima u Sloveniju, Češku i Poljsku, moći će se prijaviti za primjenu IOSS-a u Hrvatskoj. Taj porezni obveznik će od krajnjeg kupca naplaćivati PDV njegove države po stopama koje se primjenjuju u Sloveniji, Češkoj ili Poljskoj te putem IOSS-a prijavljivati i plaćati PDV na jednom mjestu. Podaci iz podnesene prijave automatski će se prenositi državama članicama odredišta dobara.

Ako se prodaja dobara uvezenih iz trećih zemalja u pošiljkama čija unutarnja vrijednost nije veća od 150 EUR omogućuje putem uporabe elektroničkog sučelja (mjesto trgovanja, platforma, portal ili slično sredstvo), smatra se da je platforma isporučitelj tih dobara.

Poreznom obvezniku koji se prijavi za primjenu IOSS-a Porezna uprava dodijelit će pojedinačni identifikacijski broj (IOSS identifikacijski broj). Dobra prijavljena u IOSS-u bit će oslobođena plaćanja PDV-a pri uvozu ako isporučitelj najkasnije pri podnošenju uvozne deklaracije, nadležnom carinskom uredu dostavi valjani IOSS identifikacijski broj.

Izvor: bug.hr