Uvoz iz Kine

[email protected]

pon-pet 09h-17h(Kinesko vreme)
Tel/WeChat +86-15208965341

pon-pet 09h-17h(Srednjeevropsko vreme)
Tel/Viber +381-642280245

Oliver Šambevski: Odluke donesene na trećem plenumu CK KP Kine značajne ne samo za Kinu, nego i za ceo svet

Oliver Šambevski: Odluke donesene na trećem plenumu CK KP Kine značajne ne samo za Kinu, nego i za ceo svet


Treći plenum Centralnog komiteta Komunističke partije Kine održan je od 9. do 12. novembra, na kojem su kineski lideri doneli program za jačanje političkih reformi u Kini za period do 2020. godine. Kako će te odluke uticati na dalji razvoj Kine i kako se u svetu ocenjuju rezultati postignuti na trećem plenumu? O

Treći plenum Centralnog komiteta Komunističke partije Kine održan je od 9. do 12. novembra, na kojem su kineski lideri doneli program za jačanje političkih reformi u Kini za period do 2020. godine. Kako će te odluke uticati na dalji razvoj Kine i kako se u svetu ocenjuju rezultati postignuti na trećem plenumu? O tome razgovaramo sa ambasadorom Republike Makedonije u NR Kini, njegovom ekselencijom Oliverom Šambevskim.

-Smatram da je treći plenum CK KP Kine kamen međaš kineske politike uopšte, jer je na toj plenarnoj sednici donesena serija mera koje su u ovom trenutku neophodne i koje će podržati svi ljudi u NR Kini. Na trećem plenumu CK KP Kine bilo je uočljivo da je vlada NR Kine svesna da je potrebno kineski sistem za upravljanje dovesti na viši nivo. Odluke koje su postignute na plenumu biće značajne ne samo za samu Kinu i njene državljane, nego i za ostatak sveta. Svima je poznato da je NR Kina već profilisana kao ekonomska, politička, kulturna i u svakom drugom smislu sila u današnjem svetu.

MKR: Na trećem plenumu 18. saziva CK KP Kine donesene su mnoge mere, među kojima je odluka o sprovođenju dubokih ekonomskih reformi, odluka o zaštiti autorskih prava, formiranju savremenog sistema tržišta kulture itd. Kako ocenjujete ove mere kineske vlade?

-Razgovarao sam sa mojim prijateljima o odlukama kineske vlade donesenim na ovom plenumu i opšte je mišljenje da je kineska vlada donela mere koje se odnose na sve oblasti života, od najnižih do najviših slojeva društva, od farmi do kosmosa. Ovim merama je obuhvaćeno praktično sve, na ovaj ili na onaj način. Veliki akcenat je stavljen na tržište, kao i na promenu uloge vlasti u definisanju sveukupnih društvenih odnosa. Data je velika podrška procesu urbanizacije, ali istovremeno i zaštiti životne sredine. Na ovaj način Kina je postala savremena država u svakom smislu te reči. To nije samo moja ocena, to je prepoznato i od same kineske vlade, CK KP Kine, a mislim da je najvažnije da su to prepoznali i obični ljudi koje svakodnevno susrećemo na ulicama, jer će njima najviše koristiti te mere.

MKR: Da li pratite kako teku refome u nekim određenim oblastima i u kojim?

-Ovo je veoma zanimljivo pitanje. Da, naravno da pratim i to veoma detaljno, jer je to deo mog posla, ali mogu da kažem da je ovaj set mera koje su donesene na trećem plenumu CK KP Kine zaista izvanredan. Mene lično interesuje veća liberalizacija tržišta, zatim zaštita autorskih i srodnih prava u oblasti kulture, urbanizacija, zaštita životne sredine itd. Mislim da su sve mere donesene na trećoj plenarnoj sednici veoma hrabri koraci, ali smatram da su i kineska vlada i narod u NR Kini spremni za te korake. Ove mere su stigle u pravi čas, dobro su osmišljene, ostalo je da vidimo kakva će biti implementacija. Potpuno sam uveren da će ove mere Kinu definisati kao savremenu, modernu i svetski značajnu državu, što ona u ovom trenutku i jeste, ali će ove mere još više doprineti tome.

MKR: Sekretarijat za saradnju Kine i zemalja centralne i istočne Evrope je otvorio zvaničan sajt, na kojem su članci Kineskog međunarodnog radija. Koliko informacije na sajtu Sekretarijata mogu da doprinesu boljem upoznavanju mogućnosti za saradnju Kine i zemalja centralne i istočne Evrope?

-Cela ova inicijativa NR Kine za jačanje saradnje sa zemljama centralne i istočne Evrope pozdravile su sve zemlje ovog regiona kao odličan projekat. Ja sam svedok kako se odvijao ovaj proces od samog početka i zbog toga tvrdim da je ova inicijativa bazirana na uzajamno korisnim odnosima. Sve to je veoma značajno za sve zemlje centralne i istočne Evrope, do sada smo imali veliki broj aktivnosti, pa nam je zbog toga potrebna platforma preko koje možemo da komuniciramo. Ta platforma za razmenu informacija infmisanja je upravo sajt koji je otvorio Sekretarijat za saradnju Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Kao što rekoste, tamo ima mnogo tekstova Kineskog međunarodnog radija, koji su ne samo informativni nego i veoma zanimljivi i puni ideja, koje mogu kasnije da se iskoriste. To je uistinu odlična ''alatka'', koju ja koristim svakodnevno, a koriste je i mnogi drugi putem Interneta u mojoj zemlji. Nadam se da ćete nastaviti da radite tako dobro, kao što ste i do sada i verujem da ćemo i u budućnosti nastaviti sa dobrom saradnjom.

Izvor: serbian.cri.cn