Uvoz iz Kine
email adresa

pon-pet 09h-17h(Kinesko vreme)
Tel/WeChat +86-15208965341

pon-pet 09h-17h(Srednjeevropsko vreme)
Tel/Viber +381-642280245

Kineski ambasador u posjeti USK

U službenoj posjeti USK u srijedu 22. aprila boravio je Dong Chufeng, ambasador NR Kine, koji je o mogućnostima suradnje našeg kantona i Kine, razgovarao sa Izudinom Saračevićem, kantonalnim premijerom. Kako je rečeno, USK ima interesantne potencijale koji bi mogli postati tema budućih poslovnih pregovora i sura
Kineski ambasador u posjeti USK
Gabriel Grupa agent za pronalaženje i slanje robe iz Kine.

U službenoj posjeti USK u srijedu 22. aprila boravio je Dong Chufeng, ambasador NR Kine, koji je o mogućnostima suradnje našeg kantona i Kine, razgovarao sa Izudinom Saračevićem, kantonalnim premijerom. Kako je rečeno, USK ima interesantne potencijale koji bi mogli postati tema budućih poslovnih pregovora i suradnji, a konačan ishod će ovisiti o ponuđenim projektima odavde, i interesu sa kineske strane.

– Velika mi je čast da sam došao u USK i razgovarao sa premijerom, s kojim smo razmijenili informacije i mišljenje, kako o našim dvjema zemljama, tako o lokalnoj zajednici, ali naravno i suradnji na tim nivoima. Kroz razgovor sam dobio više informacija u pogledu situacije u oblasti privrede, poljoprivrede i ekonomije ove regije. Također, predstavili smo premijeru program i plan suradnje Kine sa zemljama Centralne i Istočne Evrope. U okviru tog programa postoji jedna veoma bitna tačka koja se dotiče suradnje sa lokalnom zajednicom, i tu vidimo šansu da ubuduće aktualiziramo suradnju sa ovim dijelom BiH. Naš razgovor je rezultirao i time da smo se sporazumjeli da između naše dvije strane postoje veliki potencijali i šanse za pojačanje suradnje. Očekujem da uskoro tu suradnju podignemo na viši nivo, na obostrano zadovoljstvo, kazao je tokom posjete USK, ambasador NR Kine u našoj zemlji.

Premijer Saračević je izrazio uvjerenje da će ova posjeta USK imati dobre rezultate, nakon uspostavljanja potrebne sinergije između Vlade USK, Vijeća ministara BiH i Vlade entiteta F BiH.

– U tom će se pravcu veoma brzo reagirati, da bismo se mogli posvetiti projektima od strateškog karaktera, i da bi sve to završili konkretnim aktivnostima, kazao je premijer Saračević.

On je dodao da poljoprivreda, drvna industrija i turizam predstavljaju naše velike potencijale za razvitak, i da će upravo ove oblasti biti i interesantne za suradnju i sa stranim ulagačima, naravno, kada budu ispoštovani svi propisi i dogovori koje za to ova država predviđa.

Izvor: krajina.ba