Uvoz iz Kine

[email protected]

pon-pet 09h-17h(Kinesko vreme)
Tel/WeChat +86-15208965341

pon-pet 09h-17h(Srednjeevropsko vreme)
Tel/Viber +381-642280245

Exim banka će predložiti kineske firme koje bi gradile ostatak autoputa

Exim banka će predložiti kineske firme koje bi gradile ostatak autoputa


Kineska Exim banka spremna je da Crnoj Gori predloži kompanije iz Kine koje bi razmotrile gradnju i investiranje u ostale djelove autoputa Bar-Boljare, navedeno je u Memorandumu o razumijevanju kojeg je danas usvojila Vlada.Memorandum o razumijevanju i jačanju saradnje u vezi sa preferencijalnim zajmom između Minist

Kineska Exim banka spremna je da Crnoj Gori predloži kompanije iz Kine koje bi razmotrile gradnju i investiranje u ostale djelove autoputa Bar-Boljare, navedeno je u Memorandumu o razumijevanju kojeg je danas usvojila Vlada.Memorandum o razumijevanju i jačanju saradnje u vezi sa preferencijalnim zajmom između Ministarstva finansija i kineske Exim banke trebalo bi da bude potpisan naredne sedmice u Begradu, tokom samita premijera Kine i zemalja centralne i istočne Evrope.

Memorandum, kako je navedeno, predstavlja osnov za bolju pripremu i realizaciju koncesionalnih kredita, odnosno bolje upravljanje tekućim projektima, kao i planiranje i sprovođenje budućih.

Predlog Memoraduma je Ministarstvu finansija dostavila Exim banka, a njegovim zaključenjem bi se, kako je objašnjeno, stvorio osnov za promovisanje dugoročne i efikasne saradnje, kroz korišćenje preferencijalnih zajmova, koji bi imali za cilj finansiranje projekata kojima bi se obezbijedio podsticaj za ekonomski i društveni razvoj.

„U vezi sa sprovođenjem Memoranduma, dvije strane bi oformile svoje radne timove u sklopu ovog mehanizma, kako bi se obezbijedila dobra komunikacija i razmjena informacija između radnih grupa“, navedeno je u Informaciji o Predlogu memoranduma.

Memorandum predviđa da crnogorska strana dostavlja periodično Ambasadi Kine u Podgorici, kao i Exim banci, spisak prioritentnih projekata za koje bi se koristili preferencijalni krediti u narednih pet godina, a koji bi bio proslijeđen i kineskom Ministarstvu trgovine.

Navedeni projekti trebalo bi da budu tehnički i ekonomski isplativi, i promovisali bi dugoročni ekonomski i društveni napredak zemlje. Lista projekata bila bi podijeljenja u dvije grupe, i to na one za koje bi saradnja započela u periodu između dvije do tri godine i one za koje bi saradnja započela u periodu od tri do pet godina od potpisivanja Memoranduma.

U periodu od godine, od dostavljanja spiska projekata, trebalo bi pripremiti tehničku dokumentaciju, koja se odnosi na studiju izvodljivosti, zaštitu životne sredine i komercijalne ugovore, odnosno u potpunosti pripremiti projekte za samu realizaciju. Lista projekata bila bi dostavljana do 31. jula svake godine i mogla bi se izmijeniti dodavanjem novih projekata, ili uklanjanjem projekata koje nije moguće realizovati.

Lista projekata ne bi sadržala više od pet projekata.

U pogledu realizacije projekata, Memorandum predviđa da će dvije strane zajednički odrediti model saradnje, odnosno da li će se projekti finansirati kroz zaduživanje države, izdavanjem garancija ili kroz privatno - javno partnerstvo, o čemu će konačnu odluku donositi vlade dvije države.

Memorandumom se definiše i sprovođenje tekućih projekta, koji se finansiraju kroz preferencijalne zajmove, a to su projekti nabavke brodova za rasuti teret koji su izgrađeni u Kini, kao i gradnja autoputa Bar-Boljare, odnosno prioritetne dionice Smokovac–Mataševo.

U skladu sa Memorandumom, Exim banci će se dostavljati informacije o poslovanja plovila i zajmoprimaca, kao i informacije o finansiranju i funkcionisanju izgrađene dionice autoputa, kao i mogućnostima gradnje drugih dionica.

Memorandumom se predviđa mehanizam uspostavljanja dugoročne i efikasne komunikacije kroz organizovanje redovnih sastanaka između zvaničnika dvije strane, kao obezbjeđivanju tehničke saradnje u formi pred-projektne tehničke podrške prioritetnim sektorima. Sastanci, na kojima bi se razmatrale sve okolnosti vezane za realizaciju projekata, zatim planirale mjere za prevazilaženje eventualnih zastoja u realizaciji projekta, održavali bi se jednom godišnje ili jednom u dvije godine, u Kini ili Crnoj Gori. U okviru Memoranduma predviđa se i mogućnost tehničke saradnje i obuke.

U tom dijelu postoji mogućnost da Exim banka obezbijedi pred–projektnu tehničku podršku, a ukoliko se radi o prioritetnim sektorima i projektima koje je odobrila Vlada Crne Gore, banka može angažovati eksperte da pomognu u procesu planiranja projekata i obezbijediti konsalting u vezi pripreme projekata.

Takođe, banka predviđa i mogućnost obuke crnogorskiog kadra u Crnoj Gori ili Kini, vezano za preferencijalne zajmove, a koje će se odnositi na njihovu primjenu i realizaciju.

U vezi sa tim, banka može organizovati i posebne obuke u Crnoj Gori ili Kini za predstavnike institucija ili određenih sektora.

Izvor: vijesti.me