Uvoz iz Kine

[email protected]

pon-pet 09h-17h(Kinesko vreme)
Tel/WeChat +86-15208965341

pon-pet 09h-17h(Srednjeevropsko vreme)
Tel/Viber +381-642280245

Exim banka će predložiti kineske firme koje bi gradile ostatak autoputa


Kineska Exim banka spremna je da Crnoj Gori predloži kompanije iz Kine koje bi razmotrile gradnju i investiranje u ostale djelove autoputa Bar-Boljare, navedeno je u Memorandumu o razumijevanju kojeg je danas usvojila Vlada.Memorandum o razumijevanju i jačanju saradnje u vezi sa preferencijalnim zajmom između Minist

Kineska Exim banka spremna je da Crnoj Gori predloži kompanije iz Kine koje bi razmotrile gradnju i investiranje u ostale djelove autoputa Bar-Boljare, navedeno je u Memorandumu o razumijevanju kojeg je danas usvojila Vlada.Memorandum o razumijevanju i jačanju saradnje u vezi sa preferencijalnim zajmom između Ministarstva finansija i kineske Exim banke trebalo bi da bude potpisan naredne sedmice u Begradu, tokom samita premijera Kine i zemalja centralne i istočne Evrope.

Memorandum, kako je navedeno, predstavlja osnov za bolju pripremu i realizaciju koncesionalnih kredita, odnosno bolje upravljanje tekućim projektima, kao i planiranje i sprovođenje budućih.

Predlog Memoraduma je Ministarstvu finansija dostavila Exim banka, a njegovim zaključenjem bi se, kako je objašnjeno, stvorio osnov za promovisanje dugoročne i efikasne saradnje, kroz korišćenje preferencijalnih zajmova, koji bi imali za cilj finansiranje projekata kojima bi se obezbijedio podsticaj za ekonomski i društveni razvoj.

„U vezi sa sprovođenjem Memoranduma, dvije strane bi oformile svoje radne timove u sklopu ovog mehanizma, kako bi se obezbijedila dobra komunikacija i razmjena informacija između radnih grupa“, navedeno je u Informaciji o Predlogu memoranduma.

Memorandum predviđa da crnogorska strana dostavlja periodično Ambasadi Kine u Podgorici, kao i Exim banci, spisak prioritentnih projekata za koje bi se koristili preferencijalni krediti u narednih pet godina, a koji bi bio proslijeđen i kineskom Ministarstvu trgovine.

Navedeni projekti trebalo bi da budu tehnički i ekonomski isplativi, i promovisali bi dugoročni ekonomski i društveni napredak zemlje. Lista projekata bila bi podijeljenja u dvije grupe, i to na one za koje bi saradnja započela u periodu između dvije do tri godine i one za koje bi saradnja započela u periodu od tri do pet godina od potpisivanja Memoranduma.

U periodu od godine, od dostavljanja spiska projekata, trebalo bi pripremiti tehničku dokumentaciju, koja se odnosi na studiju izvodljivosti, zaštitu životne sredine i komercijalne ugovore, odnosno u potpunosti pripremiti projekte za samu realizaciju. Lista projekata bila bi dostavljana do 31. jula svake godine i mogla bi se izmijeniti dodavanjem novih projekata, ili uklanjanjem projekata koje nije moguće realizovati.

Lista projekata ne bi sadržala više od pet projekata.

U pogledu realizacije projekata, Memorandum predviđa da će dvije strane zajednički odrediti model saradnje, odnosno da li će se projekti finansirati kroz zaduživanje države, izdavanjem garancija ili kroz privatno - javno partnerstvo, o čemu će konačnu odluku donositi vlade dvije države.

Memorandumom se definiše i sprovođenje tekućih projekta, koji se finansiraju kroz preferencijalne zajmove, a to su projekti nabavke brodova za rasuti teret koji su izgrađeni u Kini, kao i gradnja autoputa Bar-Boljare, odnosno prioritetne dionice Smokovac–Mataševo.

U skladu sa Memorandumom, Exim banci će se dostavljati informacije o poslovanja plovila i zajmoprimaca, kao i informacije o finansiranju i funkcionisanju izgrađene dionice autoputa, kao i mogućnostima gradnje drugih dionica.

Memorandumom se predviđa mehanizam uspostavljanja dugoročne i efikasne komunikacije kroz organizovanje redovnih sastanaka između zvaničnika dvije strane, kao obezbjeđivanju tehničke saradnje u formi pred-projektne tehničke podrške prioritetnim sektorima. Sastanci, na kojima bi se razmatrale sve okolnosti vezane za realizaciju projekata, zatim planirale mjere za prevazilaženje eventualnih zastoja u realizaciji projekta, održavali bi se jednom godišnje ili jednom u dvije godine, u Kini ili Crnoj Gori. U okviru Memoranduma predviđa se i mogućnost tehničke saradnje i obuke.

U tom dijelu postoji mogućnost da Exim banka obezbijedi pred–projektnu tehničku podršku, a ukoliko se radi o prioritetnim sektorima i projektima koje je odobrila Vlada Crne Gore, banka može angažovati eksperte da pomognu u procesu planiranja projekata i obezbijediti konsalting u vezi pripreme projekata.

Takođe, banka predviđa i mogućnost obuke crnogorskiog kadra u Crnoj Gori ili Kini, vezano za preferencijalne zajmove, a koje će se odnositi na njihovu primjenu i realizaciju.

U vezi sa tim, banka može organizovati i posebne obuke u Crnoj Gori ili Kini za predstavnike institucija ili određenih sektora.

Izvor: vijesti.me