Uvoz iz Kine

[email protected]

pon-pet 09h-17h(Kinesko vreme)
Tel/WeChat +86-15208965341

pon-pet 09h-17h(Srednjeevropsko vreme)
Tel/Viber +381-642280245

Delegacija NR Kine tokom posjete Crnoj Gori upoznata za potencijalima sektora šumarstva

Delegacija NR Kine tokom posjete Crnoj Gori upoznata za potencijalima sektora šumarstva


Članovi državne delegacije Narodne Republike Kine, nakon posjete Crnoj Gori, izrazili su očekivanje da će kineski investitori biti zainteresovani za ulaganja u sektor drvoprerade, s obzirom na potencijale u crnogorskom šumarstvu i povoljan poslovni ambijent u toj oblasti.

Članovi državne delegacije Narodne Republike Kine, nakon posjete Crnoj Gori, izrazili su očekivanje da će kineski investitori biti zainteresovani za ulaganja u sektor drvoprerade, s obzirom na potencijale u crnogorskom šumarstvu i povoljan poslovni ambijent u toj oblasti.

Kineska delegacija, zajedno sa predstavnicima Direktorata za šumarstvo i drvnu industriju Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, posjetila je prethodnih dana opštine Mojkovac, Rožaje i Žabljak. Tom prilikom obišli su neke od drvoprerađivačkih pogona i u razgovoru sa predsjednicima opština i njihovim saradnicima sagledali resurse i kapacite u sektoru šumarstva i drvne industrije na tim područjima.

Prema riječima generalnog direktora Direktorata za šumarstvo i drvnu industriju Adema Fetića, predstavnici administracije za šumarstvo u NR Kini upoznati su sa šumskim resursima Crne Gore, raspoloživim količinama drvne biomase i uslovima korišćenja. U predstavljene podatke uvjerili su se i na terenu. “Zajedno sa predsjednicima opština Rožaje, Mojkovac i Žabljak upoznali smo goste sa potencijalima korišćenja šuma i mogućnostima investiranja u razvojne programe u oblasti prerade drveta. Predstavljene su im i mogućnosti da dobiju podsticaje i olakšice za korišćenje postojećih kapaciteta za preradu drveta, koji nijesu u funkciji, ili za dobijanje lokacija u okviru biznis zone. U okviru posjete opštini Žabljak, delegacija je upoznata sa potencijalnim količinama drvne mase koja bi bile predmet eventualnih koncesionih ugovora sa stranim investitorima. Saopštene su i mogućnosti za kupovinu postojećih preduzeća koja su se bavila drvopreradom, kao i izgradnju novih kapaciteta, uz davanje olakšica od strane lokalne uprave i Vlade Crne Gore”, kaže Fetić.

Predstavnici kineske delegacije izrazili su zadovoljstvo posjetom i iskazali namjeru da mnogočlanoj asocijaciji privrednih kompanija Kine dostave informaciju o povoljnim uslovima za investicije ove vrste u Crnoj Gori. Oni su, ujedno, izrazili i očekivanje da će biti interesovanja kineskih kompanija za investiranje u drvnu industriju, s obzirom na prepoznatljiv kvalitet drvne mase u našim šumama.

Pozitivne utiske o crnogorskim potencijalima u ovoj oblasti predstavnici kineske delegacije saopštili su tokom susreta sa ministrom Ivanovićem. Ministar je dodatno upoznao goste sa potencijalnim mogućnostima i uslovima stranih ulaganja u Crnu Goru i naglasio da su pored investicija koje omogućavaju povećanje obima drvne mase za Crnu Goru važni projekti na unapređenju zaštite šuma od šumskih bolesti i investicije za korišćenje drvne biomase, kao i naučnoistraživačkog projekti. “Kao mala zemlja moramo voditi računa o resursima. Ne možemo samo rezati trupce, već je potrebno obnavljanje drvne mase koju koristimo. Pored nove sadnje, moramo se više fokusirati na preradu drveta u Crnoj Gori i povećanje dodatne vrijednosti. Za tako nešto potrebni su nam znanje i tehnologija. Dogovorili smo sa kineskom delegacijom potpisivanje memoranduma o saradnji koji treba da stvori osnov za dalju saradnju u navedenim oblastima", kazao je minstar Ivanović.

Izvor: gov.me