Uvoz iz Kine

[email protected]

pon-pet 09h-17h(Kinesko vreme)
Tel/WeChat +86-15208965341

pon-pet 09h-17h(Srednjeevropsko vreme)
Tel/Viber +381-642280245

Analizirana realizacija obe faze projekata iz kineskog kredita

Analizirana realizacija obe faze projekata iz kineskog kredita


Na radnom sastanku u PD „TE - KO Kostolac“, kome su prisustvovali stručni timovi za realizaciju projekata iz obe faze kreditnog aranžmana sa NR Kinom, predstavnici Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Elektroprivrede Srbije, kostolačke kompanije i kineskog „CMEC“-a napravljen je tren

Na radnom sastanku u PD „TE - KO Kostolac“, kome su prisustvovali stručni timovi za realizaciju projekata iz obe faze kreditnog aranžmana sa NR Kinom, predstavnici Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Elektroprivrede Srbije, kostolačke kompanije i kineskog „CMEC“-a napravljen je trenutni presek stanja u relizaciji ove velike investicije i najavljen dalji tok radova.

Nakon višednevnih razgovora u Kini, kako je rekao Dragan Jovanović, direktor PD „TE - K Kostolac“ napravljeni su značajni pomaci. Do sada je iz prve faze završena revitalizacija bloka B2 u Termoelektrani „Kostolac B“, a sada sledi revitalizacija bloka B1 u saradnji sa kineskim partenrima, izgradnja novog Sistema za odsumporavanje za koju je zadužena kompanija CMEC sa svojim podizvođačima, kao i izgradnja pruge i luke, koje će raditi srpska strana. Za revitalizaciju bloka B2 utrošeno je 64,6 miliona dolara, dok je za blok B1 predviđeno 111,6 miliona. Pruga će koštati 15,6, a izgradnja luke 21,9 miliona dolara. Pošto je došlo do značajnog odstupanja planiranih rokova u realizaciji prve faze, Jovanović je istakao da će obe strane - srpska i kineska, angažovati sve resurse da se radovi ubrzaju.

Zato će se u Kostolcu nedeljno, a u Vladi Srbije mesečno organizovati operativni sastanci. U ovom trenutku veoma je važno da 1. marta počne revitalizacija bloka B1, iako kasni projektna dokumentacija iz Kine za koju se očekuje da bude kompletirana do 10. februara, kao i da bude završena do 30. novembra. Takođe će se tražiti i dozvola za pripremne radove na izgradnji novog Sistema za odsumporavanje. Za izgradnju rpuge dobijena je lokacijska dozvola i sada se čeka građevinska dozvola, dok je kod prostaništa nešto složenija situacija zbog promene zakonske regulative. Nakon posete delegacije kineske „Eksim banke“ u februaru, po rečima Dragana Jovanovića, napaviće se novi termin planovi za realizaciju obe faze, a sve će se učiniti da se prva faza projekata završi do polovine 2015. godine.

Govoreći o tome da se revitalizacija bloka B1 mora završiti u planiranom roku i da će kompanija CMEC sve učiniti da tako i bude, Čang Jong, zamenik rukovodioca projekata na gradilištu, istakao je da je ova kineska firma uložila puno napora da se posao uspešno uradi. Oprema se isporučuje, potpisani su ugovori sa kompanijama u Srbiji, a o ozbiljnosti namere da se preuzete obaveze ispune, Čang je naveo da je 50 ljudi iz Kine ostalo u Kostolcu i u vreme velikog praznika u ovoj državi, proslave kineske nove godine, kako bi sve spremili za početak radova 1. marta.

Projekti u Kostolcu imaju punu podršku Vlade Srbije, istakao je Dejan Trifunović, pomoćnik ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine, kao i to da će on predsedavati radnom grupom koju je Vlada formirala za realizaciju ove velike investicije. Trifunović je rekao da je boravak tri stručna tima u Kini bio koristan i da su dogovoreni zajednički upravljački timovi za obe faze projekata. Takođe je definisano je kako će kineski pratneri raditi, uz poštovanje normi, standarda i zakona Srbije, kao i to da se svi dogovoreni rokovi za završetak radova poštuju. Glavni cilj Srbije je da se što pre sklopi ugovor o kreditiranju sa „Eksim bankom“, a da do kraja ove godine počne izgradnja novog bloka B3 u Kostolcu.

Izvor: danas.rs