Uvoz iz Kine
[email protected]

pon-pet 09h-17h(Kinesko vreme)
Tel/WeChat +86-15208965341

pon-pet 09h-17h(Srednjeevropsko vreme)
Tel/Viber +381-642280245

Polyvinyl Alcohol(PVA) Gabriel

Direktno iz Kine polivinil alkohol dostupan na tržištima Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine a preko Alibabe uskoro i širom sveta!
Polyvinyl Alcohol(PVA) Gabriel
Gabriel Grupa agent za pronalaženje i slanje robe iz Kine.
Kategorija: Blog

Polivinil alkohol je veštački vodorastvorivi sintetički termoplastični polimer.

Pioniri polivinil alkohola bili su nemački hemičari Vili Herman i Volfram Gonel 1924. godine.

U pitanju je beli (ređe - svetlo žuti ili kremasti) prah, bez mirisa i ukusa. To je veštački čvrsti termoplastični polimer. Dobro se rastvara u vodi, rastvara se u alifatskim glikolima, glicerinu, vodenim rastvorima uree, dimetilformamidu, dimetilsulfaksidu. Otporan na većinu univerzalnih organskih rastvarača, ulja, benzina, kerozina i drugih ugljovodonika, razređenih kiselina. Netoksičan je. Polivinil alkohol je higroskopan(upija vlagu iz vazduha) i uvek sadrži oko 5% vode koja u određenoj meri plastificira supstancu. Ali voda lako i brzo isparava. Stoga se etilen glikol, butilen glikol, fosforna kiselina i glicerin koriste kao plastifikatori za ovaj polimer.

Gustina - od 1,19 do 1,31 g/cm3. Tačka topljenja 200°C, temperatura raspadanja 230°C. Hemijska formula: (C2H4O)x, gdje je x stepen polimerizacije.

Gabriel grupa može ponuditi PVA serije u velikim količinama, sa visokim kvalitetom, čistoćom, belom bojom, visokom transparentnošću i stabilnim viskozitetom.

PVA gabriel vreće
Pored proizvodnje opšteg PVA, takođe razvijamo niz PVA prilagođenih specifičnim potrebama kupaca. Uskoro sa ovim proizvodom izlazimo na Alibabu pa nas i tamo možete pronaći!

Ako ste zainteresovani za nabavku PVA Pišite nam

Upotreba polivinil alkohola

Polivinil alkohol je izvrstan emulgator, lepilo i polimer koji stvara film. Ima visoku čvrstoću zatezanja i fleksibilnost. Ova svojstva zavise o vlažnosti vazduha, jer polimer upija vlagu. Voda deluje kao plastifikator polimera. Pri visokoj vlažnosti PVA smanjuje čvrstoću ali rasteže elastičnost.

Primena

Polivinil alkohol (PVA) ima široku primenu u mnogim industrijama:

 • U hemijskoj industriji se koristi za proizvodnju vlakana od polivinil alkohola i polimernih filmova, koristi se i kao stabilizator u vodenoj polimerizaciji vinil acetata, i važna je komponenta (lepilo i zgušnjivač) u proizvodnji lepka i lateksa. Deluje kao sirovina za proizvodnju drugih polimera: polivinil acetala i polivinil nitrata.
 • U agro industriji se koristi kao sintetičko đubrivo koje poboljšava plodna svojstva zemljišta.
 • U metalurgiji - za kaljenje čelika.
 • U industriji parfema i kozmetike - kao komponenta za proizvode za negu dece i za žene.
 • U građevinarstvu, PVA se koristi kao zaštitni premaz za građevinske materijalei kao vlakno za armiranje u betonu.
 • U industriji papira, tekstila i kože polivinil alkohol se koristi za lepljenje tkanina, kože, papira i kartona, lepljenje trgovačkih etiketa i etiketa itd.
 • U industriji instrumentacije - za proizvodnju ciklografskih ploča i raznih štampanih ploča.
 • U mikrobiologiji - za imobilizaciju enzima i ćelija.
 • PVA je postao rasprostranjen u očuvanju monumentalnog slikarstva od 1950-ih. PVA koristimo uglavnom za preventivno lepljenje i kao komponentu prajmera za restauraciju.
 • U medicini se polivinil alkohol koristi kao zamena za plazmu za transfuziju krvi, kao sredstvo za embolizaciju u medicinskim slučajevima, kao fiksator za prikupljanje uzoraka itd.).
 • Za proizvodnju preparata "jodinol" koristi se polivinil alkohol niske molekulske težine, pažljivo prečišćen od nečistoća.
 • Posebne vrste polivinil alkohola niske molekularne mase koriste se u prehrambenoj industriji (aditiv za hranu(emulgator) E1203).
 • Alkohol se može naći u smešama za glaziranje morskih plodova i ribe, filmovima i premazima za površinsku obradu sireva i kobasica.
 • Zgušnjivač i lepak u šamponima, lepcima, lateksu
 • Zaštitni sloj za CO2 u PET bocama (polietilen tereftalat)
 • Sastavni deo sredstava za higijenu žena i dece
 • Folije rastvorljive u vodi u proizvodnji ambalažnih materijala
 • Proizvodnja polivinil butirala
 • U rastvorima za kapi za oči i kontaktna sočiva kao lubrikant
 • Кao surfaktant za proizvodnju inkapsuliranih nanočestica

Bezbednosni zahtevi

Polivinil alkohol nije opasna materija prema Zakonu o hemikalijama ili Direktivi o opasnim supstancama ili Preporukama EU 67/548 / EC i 1999/45 / EC.

Pakovanje, transport i skladištenje

Naši proizvodi polivinil alkohola su upakovani u najlonske džakove opasane ojačanim papirnim vrećama. Težina pakovanja je 25kg. Polivinil alkohol u originalnom pakovanju može se čuvati u zatvorenim, suvim prostorijama na sobnoj temperaturi skoro neograničeno vreme.PVA skladište

Tipovi

U ponudi imamo sledeće tipove PVA

Product namePurity (internal control)%Degree of alcoholysis (mol%)Viscosity (cps)Volatile matter (Wt%)Ash content (Wt%)
24-88(088-50) ≥91.5 86.0—90.0 44.0—56.0 ≤7.0 ≤0.5
≥93.5 87.0—89.0 45.0—55.0 ≤5.0 ≤0.3
17-88(088-20) ≥91.5 86.0—89.0 20.0—26.0 ≤7.0 ≤0.7
≥93.5 87.0—89.0 20.5—24.5 ≤5.0 ≤0.4
20-88(088-35) ≥91.5 86.0—90.0 28.0—35.0 ≤7.0 ≤0.5
≥93.5 87.0—89.0 29.0—34.0 ≤5.0 ≤0.3
17-99(100-30) ≥91.5 98.0—100 26.0—35.0 ≤7.0 ≤0.7
≥94 99.0—100 27.0—34.0 ≤5.0 ≤0.5
20-99(100-50) ≥91.5 98.0—100 43.0—56.0 ≤7.0 ≤0.7
≥93.5 99.0—100 43.0—53.0 ≤5.0 ≤0.5
24-99(100-70) ≥91.5 98.0—100 68.0—80.0 ≤7.0 ≤1.0
≥93.5 99.0—100 68.0—78.0 ≤5.0 ≤0.7
26-99(100-80) ≥91.5 98.0—100 80.0—98.0 ≤7.0 ≤1.0
≥93.5 99.0—100 80.0—98.0 ≤5.0 ≤0.7

 PVA 24-88

Kontrola granulacije PVA

Izgled i sadržaj Gabriel PVA vreće