Uvoz iz Kine
YIWU market
Alibaba grupa

Carinski postupak


Carinska tarifa je zasnovana na harmonizovanom sistemu. Minimalne carinske stope se primenjuju na uvoz iz zemalja sa kojima je Kina potpisala sporazume o trgovini ili recipročne sporazume o povlašćenom tretmanu. Za ostale zemlje važe generalne carinske stope. Veći deo carinske tarife je ad valorem baziran na CIF vrednosti (Incoterms 2000).

Roba koju uvoze državne trgovinske organizacije je oslobođena plaćanja carine. Broj proizvoda za koje se plaća carina pri izvozu se konstantno smanjuje. Izvozne carinske stope se kreću u rasponu od 5 do 50 %, zasnovane na FOB ceni. Carinske stope za ključne minerale poput olova, cinka i kalaja se određuju godišnje.

Da bi se podstakle strane investicije u ključnim sektorima (posebno visoko-tehnološkim sektorima i poljoprivredi), određeni proizvodi prilikom uvoza su oslobođeni plaćanja carine.

Od uključenja u STO, Kina je snizila prosečnu stopu carine sa 15,6% u 2000.godine, na 10,6% u 2004.godini. Tokom 2005.godine, prosečna stopa carine je spuštena na 10,1%. Prosečna carinska stopa za industrijske proizvode je 9,3%, a za poljoprivredne proizvode 15,6%. Carinska stopa za informaciono-tehnološke proizvode, u skladu sa Sporazumom STO o informacionoj tehnologiji, je nula.

PrintIzvor PKS.

Na ovim adresam možete naći sve o carinskim zakonima vezanim za vašu zemlju ili postaviti pitanja vezana za vaš problem. Ako Vam je lakše možete se raspitati se i u najbližoj špediterskoj kući.

Carinse tarife svih zemalja u pdf formatu možete naći na stranicama sajta International Customs Tariffs Bureau.

Sve na jednom mestu --  http://www.bitd.org/Search.aspx

Ako niste sigurni u validnost ovih podataka, ako Vam trebaju detalji i pojedinosti iz određene zemlje dole možete naći pojedinačni spisak zemalja sa linkovim ka carniskim propisima.

Austrija --  https://www.bmf.gv.at/

Bosna i Hercegovina --  http://www.uino.gov.ba/b/Carina/

Bugarska --  http://www.customs.bg/

Crna Gora -- http://www.pkcg.org/zakonodavstvo/finansije/carine/carinska_tarifa.pdf

Hrvatska --  http://www.carina.hr/Pocetna/index.aspx

Mađarska --  http://www.vam.hu/index.html

Makedonija --  http://www.customs.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1

Rumunija --  http://www.customs.ro/

Slovenija -http://www.carina.gov.si/

Slovačka --  http://www.colnasprava.sk/wps/portal

Srbija --  http://carina.rs/srpski/zakon/zakoni.htm

Češka --  http://www.celnisprava.cz/en/Pages/default.aspx

EU TARIC Consultation  --  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en&Area=CN&Expand=true&SimDate=20131216

 

Kreiraj porudžbinu

Vesti

Vesti iz arhive

Naši prijatelji

 

Pratite nas na

 

Pomoć
Količinu novca 

pretvori u

  
Kina - državni praznici